Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 29 maja 2024
Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
pochmurno
14°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.biblioteka.gieraltowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.gieraltowice.pl   serwis internetowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Status pod względem zgodności

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biblioteka.gieraltowice.pl  spełnia wymagania w  99.04   %.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gierałtowicach.

Nowa strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach  spełnia większość wymogów do WCAG 2.1 , zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

  • załączona mapa nie podlegają ocenie, ponieważ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Katalog Biblioteczny jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis biblioteki został stworzony zgodnie ze standardami WCAG2.1 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  • Agnieszka Nowak, dyrektor@biblioteka.gieraltowice.pl.
  • tel. 32 235 32 50, 603 337 743 (możliwy kontakt przez sms) 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44-186 Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Tel.: 32 235 32 50
E-mail: dyrektor@biblioteka.gieraltowice.pl
Strona internetowa: www.bibilioteka.gieraltowice.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Nowak, dyrektor@biblioteka.gieraltowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48322353250 +48603337743. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków.

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach centrala, budynek przy ulicy Ogrodowej 47 w Gierałtowicach

Wejście do budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach.
Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak pochylni, platformy.  Pomoc zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biblioteki. Prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 32 30 11 515 lub  e-mail gierałtowice@biblioteka.gieraltowice.pl

Dostępność pomieszczeń biblioteki.

Biblioteka  znajduję się  na parterze. Korytarze na parterze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma windy. Biuro Dyrektora i Księgowej znajdują się na pierwszym piętrze.

Opis dotyczący informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.  Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku  są oznaczenia  w alfabecie Braille, ale nie ma  oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Biblioteka nie posiada oznaczeń w postaci pól uwagi i pasów kontrastowych w ciągu komunikacyjnym schody.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej o rozkładzie pomieszczeń.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń biblioteki (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w bibliotece.

Osoby mające trudności w komunikowaniu mogą kontaktować się poprzez sms, mms pod nr telefonu Tel. 603 337 743. Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się dostępne są w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Tłumacz języka migowego będzie dostępny od 3 kwietnia 2024 roku

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach – Filia w Przyszowicach, budynek przy ulicy Parkowej 11 w Przyszowicach

1.      Wejście do budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak pochylni i platform. Pomoc zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biblioteki. Prosimy o kontakt telefoniczny. 32 44-19- 457 e-mail przyszowice@bibiloteka.gieraltowice.pl

2.       Dostępność pomieszczeń biblioteki.

W budynku nie ma wind. Biblioteka znajduje się na 1 piętrze 

3.      Opis dotyczący informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.  Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille,a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Biblioteka nie posiada oznaczeń w postaci pól uwagi i pasów kontrastowych w ciągu komunikacyjnym schody.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej o rozkładzie pomieszczeń.

Pomoc zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki numer

tel. 32 44-19-457 przyszowice@biblioteka.gieraltowice.pl

4.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu w pobliżu budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
Do budynku i pomieszczeń biblioteki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (oprócz pomieszczeń technicznych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w bibliotece. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, zobowiązana jest zgłosić ten fakt, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być wysłane na adres e-mail: przyszowice@biblioteka.gieraltowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna, budynek przy ulicy Zwycięstwa 44  w Paniówkach

1. Wejścia do budynku.
Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomoc zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biblioteki. Prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 238 60 13 lub wysłanie informacji na adres e-mail paniowki@biblioteka.gieraltowice.pl

2. Dostępność pomieszczeń biblioteki.
Biblioteka  znajduję się  na parterze. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma wind pochylni, platform. W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
3. Opis dotyczący informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.  Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille,a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Biblioteka nie posiada oznaczeń w postaci pól uwagi i pasów kontrastowych w ciągu komunikacyjnym schody. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej o rozkładzie pomieszczeń.
Pomoc zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki numer tel 32 44 19 458
e-mail paniowki@biblioteka.gieraltowice.pl
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W odległości 100 metrów od budynku  wyznaczono miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w bibliotece.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, zobowiązana jest zgłosić ten fakt, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być wysłane na adres e-mail: paniowki@biblioteka.gieraltowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach, budynek przy ulicy Szkolnej 54 w Chudowie

1. Wejścia do budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Wejście jest nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak platformy ,pochylni. Pomoc zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Biblioteki. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 23 01 455, e-mail chudow@biblioteka.gieraltowice.pl

2. Dostępność  pomieszczenia biblioteki.

 Dla osób niepełnosprawnych ruchowo wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne.  Brak pochylni, platform. W budynku nie ma wind. Pomieszczenie biblioteki ulokowane jest  na pierwszym piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Pomoc zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki. Prosimy o kontakt telefoniczny tel. 32 23 01 455  lub e-mail chudow@biblioteka.gieraltowice.pl

3. Opis dostosowań Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.  Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń alfabecie Braille,a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabo widzących. Biblioteka nie posiada oznaczeń w postaci pól uwagi i pasów kontrastowych w ciągu komunikacyjnym schody.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej o rozkładzie pomieszczeń.
Pomoc zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika biblioteki numer. Prosimy o kontakt telefoniczny  tel. 32 23 01 455 e-mail chudow@biblioteka.gieraltowice.pl

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych)  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w bibliotece.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług , zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Bibliotece Gminnej w Gierałtowicach, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być wysłane na adres e-mail: chudow@biblioteka.gieraltowice.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.